Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση και οποιαδήποτε επισκευή ή βλάβη του μηχανήματος σας. Επιπλέον, παρέχουμε τις εξής βοηθητικές υπηρεσίες:

  • Συμβόλαιο συντήρησης του στόλου των περονοφόρων οχημάτων που έχετε στις εγκαταστάσεις σας: Το συμβόλαιο χτίζεται βάση των αναγκών της δικής σας επιχείρησης και παρέχει γενικές συντηρήσεις στα μηχανήματα σας ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα, επιτυγχάνοντας έτσι την βέλτιστη λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, με αυτήν την μέθοδο επιτυγχάνουμε την έγκαιρη πρόβλεψη σοβαρών βλαβών, επειδή υπάρχει συνεχής και τακτικός έλεγχος στα μηχανήματα σας. Ακόμα, μας δίνεται η δυνατότητα ταχείας επισκευής μικροβλαβών , διότι διατηρούμε ένα μικρό stock ανταλλακτικών για τα μηχανήματα του συμβολαίου.

  • Ενοικιάσεις περονοφόρων μηχανημάτων: Παρέχουμε ένα στόλο απο καλοσυντηρημένα περονοφόρα οχήματα τα οποία διαθέτουμε για ολιγοήμερη ή μακροχρόνια μίσθωση.