Αναλαμβάνουμε την επισκευή ή συντήρηση ή μετατροπή των περονοφόρων οχημάτων (Κλαρκ) σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
 • Γενική ή μερική επισκευή φρένων
 • Αντικατάσταση τροχών στα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
 • Επισκευή δίσκου-πλατώ - συμπλέκτη
 • Ηλεκτρολογικά προβλήματα, εγκαταστάσεις καλωδιώσεων, φώτων, σημάνσεων ασφαλείας
 • Ηλεκτρονικά προβλήματα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων ή κλαρκ
 • Γενικές επισκευές μηχανών των κλαρκ (όλων των τύπων)
 • Γενικές επισκευές αυτόματων σασμάν ή μηχανικών σασμάν ή διαφορικών
 • Επισκευές μειωτήρων και ηλεκτρικών μοτέρ σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
 • Αντικατάσταση ή συντήρηση μπαταριών ηλεκτροκίνητων κλαρκ
 • Επισκευές φορτιστών
 • Αλλαγή σωλήνων ή μαρκουτσιών με διαρροές
 • Επισκευή συστήματος διεύθυνσης κλαρκΤοποθέτηση πλάγιας μετατόπισης ή άλλων συσκευών στα κλαρκ (πχ λαβίδας ή κουβά)
 • Επισκευή μίζας ή δυναμό ή αντικατάσταση με καινούργια
 • Τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών πνευστών ή συμπαγών