Αναλαμβάνουμε την επισκευή ή συντήρηση ή μετατροπή των περονοφόρων οχημάτων (Κλαρκ) σας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
 • Γενική ή μερική συντήρηση των κλαρκ ή παλετοφόρων σας (όλων των τύπων)
 • Γενική ή μερική επισκευή φρένων
 • Επισκευή δίσκου-πλατώ συμπλέκτη
 • Ηλεκτρολογικά προβλήματα, εγκαταστάσεις καλωδιώσεων, φώτων, σημάνσεων ασφαλείας
 • Ηλεκτρονικά προβλήματα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων ή κλαρκ
 • Γενικές επισκευές μηχανών των κλαρκ (όλων των τύπων)
 • Γενικές επισκευές αυτόματων σασμάν ή μηχανικών σασμάν ή διαφορικών
 • Επισκευές μειωτήρων και ηλεκτρικών μοτέρ σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
 • Αντικατάσταση ή συντήρηση μπαταριών ηλεκτροκίνητων κλαρκ
 • Επισκευές φορτιστών
 • Αλλαγή σωλήνων ή μαρκουτσιών με διαρροές
 • Επισκευή συστήματος διεύθυνσης κλαρκ
 • Τοποθέτηση πλάγιας μετατόπισης ή άλλων συσκευών στα κλαρκ (πχ λαβίδας ή κουβά)
 • Επισκευή μίζας ή δυναμό ή αντικατάσταση με καινούργια
 • Τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών πνευστών ή συμπαγών
 
 
 
 
 
 
 

Προληπτική Συντήρηση Περονοφόρων Οχημάτων (Κλαρκ)

 
Η προληπτική φροντίδα των περονοφόρων οχημάτων (Κλαρκ) σας, εφόσον γίνεται από ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ και χρησιμοποιώντας ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, θα σας γλιτώσει από πολυέξοδες και χρονοβόρες επισκευές.

Στην Clark Express στο Αιγάλεω, προσφέρουμε μια ΑΡΙΣΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΣΤΟΣ για τις συντηρήσεις σας, παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες συντήρησης, υψηλή ποιοτητα φίλτρων και λιπαντικών, παρέχοντας καθαρισμό του μηχανήματος σας, καθώς και έλεγχο σε κάθε σημείο του μηχανήματος ώστε να γνωρίζετε πλήρως την κατάσταση του και να εντοπίζονται άμεσα τα σημεία που θα γεννήσουν ζημιές.