Αναλαμβάνουμε κάθε τύπο επισκευής ή συντήρησης ή μετατροπής στα κλαρκ σας

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Γενική ή μερική συντήρηση των κλαρκ ή παλετοφόρων σας (όλων των τύπων)
 • Γενική ή μερική επισκευή φρένων
 • Επισκευή δίσκου-πλατώ συμπλέκτη
 • Ηλεκτρολογικά προβλήματα, εγκαταστάσεις καλωδιώσεων, φώτων, σημάνσεων ασφαλείας
 • Ηλεκτρονικά προβλήματα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων ή κλαρκ
 • Γενικές επισκευές μηχανών των κλαρκ (όλων των τύπων)
 • Γενικές επισκευές αυτομάτων σασμαν ή μηχανικών σασμαν ή διαφορικών
 • Επισκευές μειωτήρων και ηλεκτρικών μοτέρ σε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
 • Αντικατάσταση ή συντήρηση μπαταριών ηλεκτροκίνητων κλαρκ
 • Επισκευές φορτιστών 
 • Αλλαγή σωλήνων ή μαρκουτσιων με διαρροές
 • Επισκευή συστήματος διευθυνσης κλαρκ
 • Τοποθέτηση πλάγιας μετατόπισης ή άλλων συσκευών στα κλαρκ (πχ λαβίδας ή κουβά)
 • Επισκευή μίζας ή δυναμό ή αντικατάσταση με καινουργια
 • Τοποθέτηση καινουργιων ελαστικών πνευστών ή συμπαγών